Nouns and Verbs
Չրք, 10 Հնվ 2018

Grade 2 students were able to place the words in the correct cups! They had an enjoyable Grammar session!20180110_080241_450_600.jpg
66.5 KB
Տեսնել
20180110_080451_800_600.jpg
73.9 KB
Տեսնել
20180110_080545_800_600.jpg
74.1 KB
Տեսնել
20180110_080756_800_600.jpg
78.4 KB
Տեսնել
20180110_080855_800_600.jpg
79.1 KB
Տեսնել
20180110_080950_800_600.jpg
82.8 KB
Տեսնել
20180110_081112_800_600.jpg
85.7 KB
Տեսնել
20180110_081210_800_600.jpg
83.1 KB
Տեսնել
20180110_081315_800_600.jpg
81.3 KB
Տեսնել
20180110_081415_800_600.jpg
85.8 KB
Տեսնել

Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي