Plural Nouns with Lego Duplo!
Հնգ, 28 Մրտ 2019

In order to learn and play, our Grade 1 students used their fine motor skills to fit together Lego Duplo bricks to form plural nouns.

WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.13 PM(1)_292_600.jpeg
37.4 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.13 PM(2)_292_600.jpeg
38.4 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.13 PM_800_389.jpeg
95.2 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.14 PM(1)_292_600.jpeg
36.5 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.14 PM(2)_292_600.jpeg
35.5 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.14 PM_292_600.jpeg
38.9 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.15 PM(1)_292_600.jpeg
38.7 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.15 PM(2)_292_600.jpeg
41.3 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.15 PM_292_600.jpeg
37.2 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.16 PM(1)_292_600.jpeg
37.2 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.16 PM(2)_292_600.jpeg
41.2 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.16 PM_292_600.jpeg
38.3 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.17 PM(1)_800_389.jpeg
86.8 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.17 PM(2)_800_389.jpeg
91.9 KB
Տեսնել
WhatsApp Image 2019-03-28 at 12.58.17 PM_292_600.jpeg
38.5 KB
Տեսնել

Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي