Վահան Թէքէեան Վարժարանի փոքրիկները կը նշեն Ս. Թարգմանչաց Տօնը
Ուր, 11 Հկտ 2019

Մանկապարտէզի փոքրիկները Հայերէն տառերով ծաղիկներ պատրաստեցին  եւ զետեղեցին պարտէզի խոտերուն մէջ՝ անգամ մը եւս ուխտելով չմոռնան իրենց մայրենի լեզուն, ինչպէս նաեւ գունաւորեցին թռչնատառեր եւ երիզի մէջ առնելով կազմեցին գեղեցիկ ձեռայիններ ու իրենց հետ միասին տարին տուն։


Փակ է Մեկնաբանութիւններու Համար
Անուն
Վերնագիր
Մեկնաբանութիւն

  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي