Քայլերգ
 
Այս յարկին տակ լուսատու մենք կ'աշխատինք անվեհեր՝
Ու խտացած շարքերով կ'ընթանանք միշտ դէպի վեր,
Պայծառ միտքով լուսատենչ, հոգիներով խանդավառ՝
Մենք պատրաստ ենք յաղթելու դժուարութեանց անհամար
 
Եկէ՛ք, ազնիւ ընկերներ, նորոգենք վեհ ուխտը մեր,
Հայ միտքի մեծ իշխանին՝ լոյս շաւիղէն քալենք վեր.
Թէքէեանի սէրն անմահ թող ներշնչէ մեզ բոլոր,
Հաղորդուի՛նք հոգիովն, ըլլանք կայծերը անոր:
 
Դէպի օրերը գալիք. օ՛ն ընկերներ, միշտ յառաջ,
Օ՛ն, կուռ կամքով աննկուն, միշտ դէպի վեր, աննահանջ.
Թէքէեանին մեր վըսեմ, տանինք անունը հզօր
Յաղթանակէ յաղթանակ, դրօշակի պէս փառաւոր:
 
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي