Միջնակարգ
 
Հաւասարակշռուած կրթական ծրագիրի մը ընդմէջէն, ինչպէս նաեւ ընկերային փոխգործակցութեան միջոցներով, միջնակարգ դասարանները աստիճանաբար կը դիւրացնեն փոխանցման գործընթացը մանկութենէ պատանեկութիւն: Անոնք կը կեդրոնանան գործնական հմտութիւններու եւ ճանաչողական ուսուցման վրայ, պատրաստելու համար աշակերտները պետական քննութիւններուն:
 
Սոյն դասարաններուն մէջ անոնք կը ծանօթանան կեանքի ասպարէզի բազմազան խնդիրներուն եւ մարտահրաւէրներուն, զարգացնելով իրենց բովանդակ գիտելիքները լուծումներ գտնելով զանազան խոչընդոտներուն: Առաւել եւս հնարաւորութիւն կ'ունենան ըմբոշխնելու աշակերտակեդրոն ուսուցման ընթացքը արդի արհեստավարժութեան հնարաւորութիւններու ընդմէջէն, իրենց ուսումնական գիտելիքները զարգացնելու համար:
 
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي