Տարրալուծարան
 
Վահան Թէքէեան վարժարանի տարրալուծարանը՝ գործնական ուսուցման վայր մըն է, որ յագեցած է տարաբնոյթ գիտական սարքաւորումներով՝ տարրալուծական գործիքներով եւ քիմիանիւթերով: Անոր մէջ կը կատարուին գիտական  փորձարկութիւններ կամ կ'ուսուցանուին գիտական առարկաներ: 
 
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي