Սանուց
 
Վահան Թէքէեան վարժարանի Սանուց Միութիւնը շրջանաւարտներէ կամ նախկին ուսանողներէ կազմուած յանձնախումբ մըն է: Անոր նպատակն է զարկ տալ դպրոցի ընդհանուր բարեկեցութեան, ինչպէս նաեւ ամրապնդել շրջանաւարտներուն, ծնողներուն եւ համայնքի միջեւ կապը, սերմանելով անոնց մէջ հաւատարմութեան ոգին:
 
Ատենապետ.- Օրդ. Լիւսի Տէօքմէճեան 
Քարտուղար.- Տիար Գէորգ Տաղլեան
Խորհրդատուներ.- Օրդ. Էլիան Նաաման, Օրդ. Նորա Ճէրթիտեան, Օրդ. Մելինէ Քէօշկէրեան եւ  Օրդ. Սարին  Տէօքմէճեան
 
  +961 1 260525 / 260574          

  info@vahantekeyan.com          

  P.O. Box 80060  Bourj Hamoud, Lebanon          

English Français عربي